TREO TƯỜNG 1 CHIỀU LẠNH

TREO TƯỜNG 1 CHIỀU LẠNH

LOẠI TREO TƯỜNG 2.5HP - 1 CHIỀU LẠNH, GAS R32

MÃ SP : ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V

Công suất: 2.5 Hp
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Làm lạnh mạnh mẽ
Hoạt đông êm ái cả dàn nóng và dàn lạnh.
Môi trường nhiệt độ cao
Môi chất lanh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

Dowload file

LOẠI TREO TƯỜNG 2.0HP - 1 CHIỀU LẠNH, GAS R32

MÃ SP : ASAG18CPTA-V / AOAG18CPTA-V

Công suất: 2.0 Hp
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Làm lạnh mạnh mẽ
Hoạt đông êm ái cả dàn nóng và dàn lạnh.
Môi trường nhiệt độ cao
Môi chất lanh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

Dowload file

LOẠI TREO TƯỜNG 1.5HP - 1 CHIỀU LẠNH, GAS R32

MÃ SP : ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V

Công suất: 1.5 Hp
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Làm lạnh mạnh mẽ
Hoạt đông êm ái cả dàn nóng và dàn lạnh.
Môi trường nhiệt độ cao
Môi chất lanh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

Dowload file

LOẠI DÀN LẠNH TREO TƯỜNG 1HP - GAS R32

MÃ SP : ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V

Công suất: 1.0 Hp
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Làm lạnh mạnh mẽ
Hoạt đông êm ái cả dàn nóng và dàn lạnh.
Môi trường nhiệt độ cao
Môi chất lanh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

Dowload file