CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

Ngày đăng: 09/09/2023 11:45 AM

  MIỀN NAM

  1. Police Office - Binh Duong Province

  Project name  : Police Office - Binh Duong Province

  Model/ Outdoor units/ Indoor units  : 40/196 (unit)

  Location/ City     : Binh Duong Province

  Building type/ offce, hotel, apartment  : Office

  Year completion  : 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MIỀN BẮC

   

  1. Biệt Thự Long Biên - Hà Nội

   

      

   

   

  2. Văn Phòng Công Ty An Thịnh - Hà Nội

   

       

   

   

  3. Tòa Nhà Thạch Bàn - Hà Nội

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

  Chia sẻ: