HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA FUJITSU TẠI VIỆT NAM

Hà Nội - Ninh Bình - Hà Nam - Bắc Ninh - Nam Định -Thái Nguyên, Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Đà Nẵng - Qui Nhơn - Quảng Ngãi , HUẾ - Quảng Nam - Khánh Hòa - Bình Thuận, Bình Phước - Đồng Nai - Vũng Tàu- Hồ Chí Minh -Bình Dương....