KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Ngày đăng: 13/09/2023 02:39 PM

  HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH CHO SẢN PHẨM

  Truy cập link kichhoatbaohanhfujitsu.rmc-aircond.vn:8443/cpmRMC/landing.xhtml , trên trình duyệt để đi đến trang chọn đối tượng kích hoạt bảo hành.

  Note: Dòng máy multi và VRF được bảo hành theo các chứng từ liên quan : hóa đơn bán hàng, các hợp đồng cung cấp thiết bị, hợp đồng theo dự án ...

   

   

   

   

   

   

  Chia sẻ: