MULTI INVERTER - R32

MULTI INVERTER - R32

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KMCC (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG14KMCC

Công suất: 4.0 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : China

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG14KGTB (4.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG14KGTB

Công suất: 4.0 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KMCC (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG12KMCC

Công suất: 3.5 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : China

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG12KGTB (3.5kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG12KGTB

Công suất: 3.5 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KMCC (2.5kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG09KMCC

Công suất: 2.5 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : China

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG09KGTB (2.5kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG09KGTB

Công suất: 2.5 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KMCC (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG07KMCC

Công suất: 2.0 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : China

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG36KBTA5 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG36KBTA5

Công suất: 9.5 kW

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm

Có thể kết nối tối đa 5 dàn lạnh.
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh: R32
Xuất xứ : Thái Lan

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG07KGTB (2.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP : ASYG07KGTB

Công suất: 2.0 Kw

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lạnh mới: R32
Xuất xứ : Thái Lan

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG30KBTA4 (8.0kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG30KBTA4

Công suất: 8.0 kW

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm

Có thể kết nối tối đa 4 dàn lạnh.
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh: R32
Xuất xứ : Thái Lan

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG24KBTA3 (6.8kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG24KBTA3

Công suất: 6.8 kW

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm

Có thể kết nối tối đa 3 dàn lạnh.
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh: R32
Xuất xứ : Thái Lan

DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG18KBTA3 (5.4kW) | MULTI INVERTER R32

MÃ SP: AOYG18KBTA3

Công suất: 5.4 kW

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm

Có thể kết nối tối đa 3 dàn lạnh.
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh: R32
Xuất xứ : Thái Lan