DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE R32

DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE R32

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN CASSETTE R32

Mã sp: AUXG54KRLB / AOYG54KATA

Công suất: 13.4 kW

Hai chiều làm lạnh / sưởi ấm

Công nghệ Inverter - Tiết kiệm điện

Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió

Môi chất lạnh mới: R32

Xuất xứ: Thái Lan / Trung Quốc

Dowload file

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN CASSETTE R32

Mã sp: AUXG45KRLB / AOYG45KATA

Công suất: 12.1 kW

Hai chiều làm lạnh / sưởi ấm

Công nghệ Inverter - Tiết kiệm điện

Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió

Môi chất lạnh mới: R32

Xuất xứ: Thái Lan / Trung Quốc

Dowload file

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN CASSETTE R32

Mã sp: AUXG36KRLB / AOYG36KATA

Công suất: 9.5 kW

Hai chiều làm lạnh / sưởi ấm

Công nghệ Inverter - Tiết kiệm điện

Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió

Môi chất lạnh mới: R32

Xuất xứ: Thái Lan / Trung Quốc

Dowload file

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN CASSETTE R32

Mã sp: AUXG30KRLB / AOYG30KATA

Công suất: 8.5 kW

Hai chiều làm lạnh / sưởi ấm

Công nghệ Inverter - Tiết kiệm điện

Chế độ lọc gió: Tự động, đảo gió

Môi chất lạnh mới: R32

Xuất xứ : Thái Lan / Trung Quốc

Dowload file