DÒNG ĐIỀU HÒA THƯƠNG MẠI - PAC ROOM AIRCOND

DÒNG ĐIỀU HÒA THƯƠNG MẠI - PAC ROOM AIRCOND

Dãy sản phẩm
DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE R410A
DÀN LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE R32
DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DUCT R410A
DÀN LẠNH ÁP TRẦN ĐẶT SÀN R410A