Các Sản Phẩm Máy Lạnh Của Fujitsu Đều Đạt Tiêu Chuẩn RoHS

Các Sản Phẩm Máy Lạnh Của Fujitsu Đều Đạt Tiêu Chuẩn RoHS

Ngày đăng: 11/09/2023 08:24 AM

    Các Sản Phẩm Máy Lạnh Của Fujitsu Đều Đạt Tiêu Chuẩn RoHS.

    Tất cả các sản phẩm Fujitsu vận chuyển trực tiếp vào Việt Nam được thiết kế và sản xuất theo Thông tư 30/2011 / TT-BCT của Việt Nam về hạn chế các chất độc hại và nồng độ chất độc tối đa cho phép trong các vật liệu đồng nhất trong các sản phẩm điện và điện tử ”, hay còn gọi là RoHS Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2012.

    Chia sẻ: