DÀN LẠNH ÁP TRẦN ĐẶT SÀN R410A

DÀN LẠNH ÁP TRẦN ĐẶT SÀN R410A

DÁN LẠNH ÁP TRẦN 5.0HP | CEILING R410a

MÃ SP : ABAG45LRTA / AOAG45LBTA

Công suất: 5.0 Hp (12.1kw)

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh mới: R410
Xuất xứ : Thái Lan

DÁN LẠNH ÁP TRẦN 4.0HP | CEILING R410a

MÃ SP : ABAG36LRTA / AOAG36LBTA

Công suất: 4.0 Hp (9.4kw)

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh mới: R410
Xuất xứ : Thái Lan

DÁN LẠNH ÁP TRẦN 3.0HP | CEILING R410a

MÃ SP : ABAG30LRTA / AOAG30LBTA

Công suất: 3.0 Hp (8.5kw)

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh mới: R410
Xuất xứ : Thái Lan

DÁN LẠNH ÁP TRẦN - ĐẶT SÀN 2.5HP | FLOOR-CEILING UNIVERSAL R410a

MÃ SP : ABYG24LVTB / AOYG24LBCB

Công suất: 2.5 Hp (6.8kw)

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh mới: R410
Xuất xứ : Thái Lan / China

DÁN LẠNH ÁP TRẦN - ĐẶT SÀN 2.0HP | FLOOR-CEILING UNIVERSAL R410a

MÃ SP : ABYG18LVTB / AOYG18LBCB

Công suất: 2.0 Hp (5.2kw)

Hai chiều làm lạnh/ sưởi ấm
Công nghệ INVERTER – Tiết kiệm điện
Môi chất lanh mới: R410
Xuất xứ : Thái Lan / Chin
a